O ISD

Institut Světelného Designu (ISD) vznikl v květnu 2008 z iniciativy několika výrazných osobností v oblasti světelného designu, divadelní produkce, umělců a techniků zaměřených na práci se současnými technologiemi.

Impulzem je (v českém uměleckém prostředí) jednak absence tvůrčí a komunikační platformy tohoto oboru, jednak nedostatek komplexně vzdělaných osobností zaměřených na světelný design. ISD si klade za cíl komplexně vyplnit tyto mezery v oblasti světelného designu a souvisejících technologií (zvuk – zvukový design, obraz – projekce, práce s obrazem), tzn. chce vytvořit informační bázi a síť kontaktů napříč „světelným spektrem” tvůrčích osobností, společností a praktiků (techniků), dále pak možnosti zapojit se do regionálních i mezinárodních projektů, a v neposlední řadě poskytovat informační servis k oborovým akcím (představení, výstav, přednášek, veletrhů apod.).
V úvodní fázi svého kontinuálního programu ISD klade důraz na oblast divadla – v klasickém pojetí i site-specific podmínkách, v delším časovém horizontu však chystá rozšířit podobný ucelený program ještě zvlášť pro architekturu a výtvarné / hi-tech umění obecně: tyto aktivity samozřejmě spadají v rámci jednotlivých lekcí (viz Škola světelného designu) a samostatných projektů ve formě spolupráce s festivaly či přehlídkami (např. Designblok) do záběru ISD již nyní.

Formálně je ISD projektem při České organizaci scénografů, divadelních architektů a techniků (dále jen ČOSDAT, z.s.), která je českým střediskem OISTAT – rozsáhlé mezinárodní aktivní organizace stejně zaměřené. (více na www.oistat.org, http://cosdat.idu.cz/cs/) Po zkušenostech a podnětech z Pražského Quadriennale 2007 se ČOSDAT, z.s. rozhodl vytvořit prostředí, v němž čeští umělci a technici mohou profesně růst a nadále srovnávat své zkušenosti s kolegy jak českými, tak zahraničními.


Ideový základ ISD

Institut Světelného Designu ideově vychází ze vzdělávacích programů, které jsou ve světě již běžně studijními obory na univerzitách a vysokých školách uměleckých nebo technických směrů(v Evropě např. Theatre Academy of Finland, Helsinky; Politecnico di Milano, Faculty of Design; The Bartlett School of Graduate Studies, University College London; KTH – Royal Institute of Technology, Stockholm).

Toto postavení oboru zaručuje další, související servis – publikaci studijní literatury, sekundární články a diskuze, vytváří subkulturu aktivních osobností (umělců či nadšenců) a samozřejmě pasivních zájemců (diváků), nachází podporu v infrastruktuře služeb trhu. Díky chápaní světelného designu jako svébytného uměleckého oboru je pak daleko snazší přístup k informacím i (osobnímu) praktickému vývoji, experimentování.
Situace u nás není nevstřícná, zejména po stránce nabídky trhu s technologiemi: z hlediska vzdělávání tvůrčích osobností se však tématu věnují prakticky jen technické obory (tedy izolovaně), umělecké využití technologií (s ohledem na dramatická umění) programově nemá tradici. Existuje řada tvůrčích osobností a několik profesionálních / akademických institucí (laboratoří, ateliérů, kurzů), ty jsou ale úzce vymezeny okruhem a zájmy zúčastněných. Platforma pro jejich komplexní spolupráci, předávání informací (lidí technologicky erudovaných a umělecky tvůrčích) u nás chybí, a tím tvůrčí i divácký vývoj stagnuje.
V českém (uměleckém) prostředí pociťujeme nedostatek komplexně (umělecky i technicky) vzdělaných osobností zaměřených na světelný design: opravdu kvalitních světelných designérů, kteří ovládají dostupné technologie a současně dokáží pracovat uměleckým způsobem, je minimum, jejich vytížení je v řádu let dopředu.
ISD v rámci svých aktivit chce vychovávat osobnosti k tvůrčí práci se světlem, vytvořit bázi pro komunikaci realizačního týmu (v divadelní terminologii umělec – technik), otevřít cesty ke komplexní produkční spolupráci.

Projekt Institut Světelného Designu realizuje:

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, z.s.

– české středisko OISTAT


Umělec – Technik

V českém kulturním prostředí se potýkáme s determinujícím profesním označením: Umělec nebo Technik. Obě skupiny jsou aktuálně chápány (a tak pracují) odděleně. Jedním z hlavních zájmů ISD je změnit všeobecné chápaní kompetencí i kreditu obou zmíněných profesí.

Přestože již známe nepřesnost označení umělec / technik (jistou cestou je hovořit u uměleckých a technických profesích, ovšem i tak cestou definitivně neřešící), zachováme z důvodů srozumitelnosti a ekonomiky terminologii Umělec / Technik: Obě úlohy ale chápeme v širším smyslu, což demonstrujeme velkými počátečními písmeny a budeme se tohoto držet nadále.
V aktuálním kontextu Umělec tvoří kulturní hodnotu, Technik fyzicky ovládá techniku. V praxi však Technik uskutečňuje umělecké vyznění podle pokynů Umělce, přestože sám může navrhnout efektivnější řešení. Naproti tomu Umělec je ve svém vyjádření prostřednictvím světla omezen množstvím technických vědomostí.
Cestou k úspěšnému výsledku je vzájemná dialogická komunikace v týmu Technik-Umělec podpořená mezioborovým vzděláváním obou profesí.


Napsali o nás

Czech Dance Info: http://www.czechdance.info/cs/databaze/profesni-organizace/institut-svetelneho-designu/

Otevřený workshop Myslet světlem – http://www.culturenet.cz/aktuality/otevreny-workshop-myslet-svetlem/n:6398/

Zápisky z podzemí magického srdce Žiliny – http://www.divadelni-noviny.cz/zapisky-z-podzemi-magickeho-srdce-ziliny

V Praze vzniká škola pro světelné designéry – http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=5362&type=1

Pražské Quadriennale představí předního světelného designéra – http://denikreferendum.cz/clanek/6180-prazske-quadriennale-predstavi-predniho-svetelneho-designera

WORKSHOP: Základy světelného designu – http://www.fmlight.cz/workshop-zaklady-svetelneho-designu/

V Divadle Drak probíhal workshop:  http://hradecky.denik.cz/kultura_region/v-divadle-drak-probihal-workshop20110214.html

Založení Institutu světelného designu (ISD): http://www.culturenet.cz/aktuality/zalozeni-institutu-svetelneho-designu-isd/n:4031/

Institut Světelného Designu: http://artslexikon.cz/index.php/Institut_Sv%C4%9Bteln%C3%A9ho_Designu

U.S. Embassy in Prague Illuminated in Support of Prague Pride:  http://www.hrc.org/blog/entry/us-embassy-in-prague

Institut Světelného Designu slaví 8. května ve Studiu ALTA v Praze: http://www.tanecniaktuality.cz/institut-svetelneho-designu-slavi-8-kvetna-ve-studiu-alta-v-praze/

Krása nelítostných časů zazní v industriální hale DEPO 2015: http://plzensky.denik.cz/kultura_region/krasa-nelitostnych-casu-zazni-v-industrialni-hale-depo-2015-20150414.html

Výroční zprávy (PDF):

icon-diskette@2x

Výroční zpráva ČOSDAT 2011

Výroční zpráva ČOSDAT 2012

Výroční zpráva ČOSDAT 2013

Výroční zpráva ČOSDAT 2014

Výroční zpráva ČOSDAT 2015

Výroční zpráva ČOSDAT 2016


Bankovní spojení

icon-card@2x

Dary přijímáme na účet číslo:

2897652001/5500


icon-safe@2x

Transparentní účet:

https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=2897652001