SALON ČESKÉ A SLOVENSKÉ SCÉNOGRAFIE 2018

Salon české a slovenské scénografie 2018 představuje díla českých a slovenských scénografů
a umožňuje jejich komplexní recepci a reflexi. Jedná se o platformu, díky které se mohou
setkat a svou tvorbu představit profesionálové i studenti scénografie v nejširším pojetí tohoto
pojmu (tj. zahrnuje zvukový a světelný design, kostýmní výtvarnictví, video-art a další).
Svým názvem tato specifická forma výstavy odkazuje na tzv. „francouzské Salony“ –
původně uzavřenou událost, které se mohli zúčastnit pouze vybraní umělci. Později se však
výstava osamostatnila – pod variovaným názvem „des Indépendents“ ji poprvé uspořádal
okruh kolem Odilona Redona roku 1884. Princip byl však od počátku zřejmý: dostat na jedno
místo aktivně tvořící umělce, aby návštěvníkům předvedli svá díla („utkali se“) a zároveň o
nich mohli mezi sebou komunikovat („setkali se“). K témuž cíli směřuje také ústřední
myšlenka Salonu české a slovenské scénografie 2018: chce ukázat scénografickou tvorbu
uplynulých čtyř let a zároveň být místem setkání jednotlivých tvůrců.

V pořadí již čtvrtá realizace projektu proběhne v květnu roku 2018 v prostorách Národního
divadla Reduta v Brně. Důležitou ambivalencí je skutečnost, že akce letos proběhne souběžně
a ve spolupráci s mezinárodním festivalem Divadelní svět Brno a bude tak nejen ve své
diskusní části otevřena umělcům z okolních zemí. Původní počet 27 autorů, kteří vystavovali
již na podzim roku 2017 v prostorách obchodního domu Kotva v Praze, bude v jarní edici
doplněn o autory slovenské a o další významné postavy české scénografie, které se z různých
důvodů první fáze Salonu neúčastnily.

Scénografická výstava Salon je zaměřena jak na profesionální, tak na širší odbornou
veřejnost, sledující dění v české a slovenské divadelní kultuře. Tedy na běžné divadelní
diváky stejně jako na odborníky a praktiky z oblasti scénických umění. Scénografická tvorba
je zde představena ve svých výstavních podobách, které jsou přirozeně odtrženy od svého
záměru a upotřebení: od divadla v nejširším slova smyslu. Jako nezbytnou součást výstavy tak
Salon 2018 koncipuje i diskusní setkání vystavujících umělců a „jejich“ teoretiků. Mnohými
doprovodnými akcemi se otevře širší škále zájemců: jedná se o komentované prohlídky,
workshopy, mezinárodní symposium a další. To vše v organizaci uskupení OSTAT,
ČOSDAT, a ve spolupráci se slovenským Divadelním ústavem Bratislava a spolkem
Prosceny.

 

VÝZVA: SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM POLOČAS ROZPADU 4.1

  • Další, Salon české scénografie